De ce să alegeţi Franchini

Imprimare Email

Am învăţat din tradiţie: clientul înainte de toate

Societatea Franchini SpA Servizi Ecologici s-a născut din pasiunea pentru “pământ” şi, dintotdeauna, a acordat o deosebită atenţie Clienţilor săi.

Firma şi-a început activitatea în anii treizeci, când domnul Luigi Franchini executa lucrări agricole mecanizate pentru terţi. Activitatea de “Treierător” a luat sfârşit când pământul agricol din fâşia piemontană a fost destinat unor activităţi mai rentabile, cum ar fi cele industriale şi cele rezidenţiale. Acea experienţă de lucru, cu toate acestea, nu s-a pierdut. Fiii acestuia, Giuseppe şi Giacomo Franchini au transformat practic tractoarele şi cisternele în autospeciale rudimentare pentru vidanjare, moştenind spiritul şi valorile pe care le-au învăţat de la tatăl lor: atenţia pentru clienţi, onestitatea, spiritul de sacrificiu şi devotamentul faţă de muncă.

Astăzi firma a dezvoltat numeroase activităţi în sectorul de mediu şi oferă clienţilor săi o gamă amplă de servicii: eliminarea deşeurilor speciale, deshidratarea nămolului cu instalaţii mobile, vidanjarea industrială, vidanjarea pentru instalaţii civile, reabilitarea mediului, verificarea conductelor prin teleexaminare, curăţare şi încercări de scurgeri pentru rezervoare.

Societatea Franchini dispune de o importantă flotă de vehicule dotate cu cele mai avansate tehnologii şi cu echipamente speciale care răspund tuturor exigenţelor operaţionale. Câteva din aceste tehnologii şi know-how-ul folosit au fost proiectate şi realizate în întregime în firma noastră: instalaţiile mobile utilizate în domeniul deshidratării nămolului, spre exemplu, au fost proiectate chiar de tehnicienii noştri.

Firma noastră este caracterizată la toate nivelele printr-un înalt profesionalism.

Structura organizativă şi de gestiune este flexibilă şi a fost concepută în aşa fel încât să poată gestiona dinamicile antreprenoriale şi este revizuită în mod continuu.

 

CERTIFICARE

Societatea Franchini SpA a implementat un sistem integrat de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională certificat de către DNV în conformitate cu standardele “UNI EN ISO 9001:2000” din 06/06/2002; UNI EN ISO 14001:2004 din 11/09/2008; BS OHSAS 18001:2007 din 15/04/2007 şi de către SOA (Societăţi Organisme de Atestare) – Categoria OG12 (Lucrări şi instalaţii de reabilitare şi pentru protecţia mediului) Clasa a II-a, din 28/11/2000. Societatea este înscrisă în Registrul Operatorilor din sectorul de mediu – Secţiunea Regională Lombardia sub numărul MI 000498OS, pentru categoriile 2, 4, 5 şi 9.